EÜ Hemşirelik Fakültesi’nden uluslararası sempozyum düzenlendi

Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi
tarafından “Uluslararası Hemşirelikte Başarıya Giden Yolda İnovatif
Yaklaşımlar Sempozyumu” düzenlendi. Çevrimiçi olarak düzenlenen
sempozyuma EÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, İç
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Özer, yurt
içi ve yurt dışından akademisyenler, öğrenciler ile hastanelerde çalışan
hemşireler katıldı. Sempozyum, hemşirelerin bakım verici, karar verici,
iletişimci, toplum lideri ve yönetici olarak yeterli olmaları için mesleklerinde
inovasyon uygulamalarını geliştirmeleri ve bunu topluma ulaştırmaları
konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Dönmez, “Herkes
düşünür, hatta 100 kişi düşünür, bir kişi gerçekleştirir, 99 kişi de ben
düşünmüştüm bunu der” sözleri ile girişimcilik ve inovasyonun önemini
vurgulamış, “Fakültem ekibine 2019 yılında ‘biz 100 olalım, birlikte kendi
içimizde akademik kültürü inovasyon ve girişimcilik bakışı usta olan ya da bu
yolda emek veren kişileri saptayıp içeride ve dışarıda akademik network
oluşturarak iyi ürünler çıkaralım’ demiştim. Araştırma üniversitesi olan
Üniversitemize birçok parametrede katkı sunan bir fakülte olmanın gururunu
yaşıyoruz. 2022 yılında da araştırma üniversitesi parametrelerine önemli
katkımız olduğuna hepimiz şahidiz. Sempozyumumuzda inovatif yolculuk
serüvenine fikirden eyleme faydalı model patent alma süreçleri, hemşirelik
eğitiminde inovasyon ve uluslararası arenada inovasyon, yerelden küresele
politika inovasyonu konularını farklı boyutlarıyla tartışacağız. Yararlı bilimsel
bilgilerin paylaşılacağı bir toplantı olacağına inancım sonsuz ve bu bağlamda
büyük emek sarf edenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Hemşirelik mesleğinde inovasyon zorunludur”

Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Serap Özer ise, “Günümüzde her alanda
olduğu gibi hemşirelik mesleğinde de inovasyon zorunludur. Çünkü
hemşirelikte gerek uygulama alanında gerekse eğitim, öğretim, araştırma
alanlarında yaşanan değişimlerle birlikte, hizmet alanların beklentileri artmış,
hızla gelişen bilgi ve teknolojiye uyum sağlama gereksinimi doğmuş, küresel
rekabet ve sağlık bakım hizmeti maliyetleri de artmıştır. Hemşirelikte
inovasyon, uygulamalar ve bakım anlamında düşünüldüğünde hasta
gereksinimlerinin giderilmesi, eğitim perspektifinden bakıldığında öğretenlerin
ve öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanması, her türlü hizmet maliyetlerinin
azaltılması ve verimliliğin arttırılmasına yönelik yeni düşüncelerin, yöntemlerin
ve araçların geliştirilmesini sağlayan uygulamaları içermektedir. Mesleğimizin
öncüsü Florance Nightingale’in de belirttiği üzere değişim gerekli ve
kaçınılmazdır. Yaşama uymak yerine onu değiştirelim. Bu doğrultuda yola
çıktığımız süreçte; Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Girişimcilik Çalışma
Grubu olarak Uluslararası Hemşirelikte Başarıya Giden Yolda İnovatif
Yaklaşımlar Sempozyumunu düzenledik. Sempozyumumuz kapsamında iki
konferans ve iki panel ile iyi bir fikirle ve hayal etmeyle başlayan fakat bunun
çok daha ötesinde olan inovatif yolculuk serüvenine dikkat çekilecektir”
sözleriyle tamamlamıştır.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumda alanında uzman
konuşmacılar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir